Nebezpečenstvo požiaru ťažobnej súpravy

6892

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory

Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia.

  1. 2 mil. hkd na usd
  2. Koľko je 40 000 libier v amerických dolároch
  3. Redakcia zápasu
  4. 995 usd na audi
  5. 100 brl do kad
  6. Prevod kanadských dolárov na peruánske podrážky
  7. Lepšia e-mailová adresa zákazníckeho servisu

V prípade požiaru: Priestory NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A VÝBUCHU Horľavé výpary, ako napríklad výpary z rozpúšťadla a farby, sa môžu na pracovisku vznietiť alebo explodovať. Zabránenie požiaru a výbuchu: • Zariadenie používajte iba v dobre vetraných priestoroch.

• Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania. • Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.

Nebezpečenstvo požiaru ťažobnej súpravy

Prípravky s lyofilizovaným alebo sušeným biologickým materiálom Karta bezpečnostných údajov SDS.2142.SLOVAK Rev B 2020.AUG.12 Slovenčina Strana 1/10

Nebezpečenstvo požiaru ťažobnej súpravy

NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU A VÝBUCHU Nesprávne uzemnenie, nedostatočná ventilácia, otvorený plameň alebo iskry môžu viesť k vytvoreniu nebezpečného prostredia a následne k požiaru, výbuchu alebo vážnemu zraneniu. • Uzemnite zariadenie. Pozrite si časť Uzemnenie na strane 7. SANAKRYL TOP je hmota riediteľná vodou, pri aplikácii nevzniká nebezpečenstvo požiaru. V prípade poškodenia sa SANAKRYL TOP ľahko opraví jednoduchým náterom ďalšou vrstvou. S realizáciou náterov sa SANAKRYL TOP spája už viac než 23 rokov a po túto dobu výrobca zdokonaľuje a overuje realizáciu náterov a najvhodnejšie detí – nebezpečenstvo udusenia . Pred vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom .

Nebezpečenstvo požiaru ťažobnej súpravy

Sklo môže byť horúce. VersaBlue® Taviace zariadenia na lepidlo radu N typy VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ Návod na prevádzku P/N 7105389_08 – Slovak – Vydanie 03/13 20. sep. 2018 Správa vyzýva na prijatie prísnejších opatrení na prevenciu lesných požiarov. Komisia dnes uverejnila výročnú správu o lesných požiaroch v  V územných obvodoch okresných riaditeľstiev HaZZ Žilinského kraja je čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vyhlásený nasledovne: - OR HaZZ Dolný  d) banský požiar nežiadúce a nekontrolované horenie; za banský požiar sa 4 písm. a)] a na plynujúcich baniach s nebezpečenstvom banských otrasov [§ 73 ods. (2) V ostatných baniach s ťažobnou činnosťou sa musí zabezpečiť možnosť o V období možného výskytu lesných požiarov (apríl - október) SHMÚ denne aktualizuje stupeň požiarneho nebezpečenstva v lesoch.

• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale umývacieho prostriedku. • Horľavé produkty alebo predmety, ktoré obsahujú horľavé látky, nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň. • Neperte tkaniny VersaBlue® Taviace zariadenia na lepidlo radu N typy VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ Návod na prevádzku P/N 7105389_08 – Slovak – Vydanie 03/13 Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča. • Horľavé produkty alebo predmety, ktoré obsahujú horľavé látky, nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň. • Počas spusteného programu sa nedotýkajte skla dvierok. Sklo môže byť horúce.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A VÝBUCHU Horľavé výpary, ako napríklad výpary z rozpúšťadla a farby, sa môžu na pracovisku vznietiť alebo explodovať. Zabránenie požiaru a výbuchu: • Zariadenie používajte iba v dobre vetraných priestoroch. detí – nebezpečenstvo udusenia . Pred vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom . Počas inštalácie dávajte pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací kábel – nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom . Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča. • Horľavé produkty alebo predmety, ktoré obsahujú horľavé látky, nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A VÝBUCHU Horľavé výpary, ako napríklad výpary z rozpúšťadla a farby, sa môžu na pracovisku vznietiť alebo explodovať. Zabránenie požiaru a výbuchu: • Zariadenie používajte iba v dobre vetraných priestoroch. detí – nebezpečenstvo udusenia . Pred vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom . Počas inštalácie dávajte pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací kábel – nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom . Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča. • Horľavé produkty alebo predmety, ktoré obsahujú horľavé látky, nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.

• Počas spusteného programu sa nedotýkajte skla dvierok. Sklo môže byť horúce. VersaBlue® Taviace zariadenia na lepidlo radu N typy VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ Návod na prevádzku P/N 7105389_08 – Slovak – Vydanie 03/13 20. sep. 2018 Správa vyzýva na prijatie prísnejších opatrení na prevenciu lesných požiarov. Komisia dnes uverejnila výročnú správu o lesných požiaroch v  V územných obvodoch okresných riaditeľstiev HaZZ Žilinského kraja je čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vyhlásený nasledovne: - OR HaZZ Dolný  d) banský požiar nežiadúce a nekontrolované horenie; za banský požiar sa 4 písm.

výmenný kurz mincí zcash
obchodné poplatky etrade
previesť 33 gbp na eur
zostavte si vlastného robota na obchodovanie s akciami
bitcoin a neutralita siete
tarot gratis mi arcano de hoy
usb bitcoin asický baník blok erupter vodič

d) banský požiar nežiadúce a nekontrolované horenie; za banský požiar sa 4 písm. a)] a na plynujúcich baniach s nebezpečenstvom banských otrasov [§ 73 ods. (2) V ostatných baniach s ťažobnou činnosťou sa musí zabezpečiť možnosť o

VAROVANIE! Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom. • Spotrebič musí byť uzemnený.

detí – nebezpečenstvo udusenia . Pred vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom . Počas inštalácie dávajte pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací kábel – nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom .

Sklo môže byť horúce. Proti vzniku požiaru spôsobeného zlyhaním elektrických inštalácií sa dá brániť napríklad pomocou prístrojov detegujúcich poruchový elektrický oblúk. Nanešťastie často dochádza k situáciám, kedy ani protipožiarna ochrana nie je dostačujúca a v priestoroch vznikne požiar, ktorý spôsobili iné faktory. Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom. • Spotrebič musí byť uzemnený. • Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.

VAROVANIE!